Giải Thể Công Ty Dịch Vụ Trọn Gói Giá Rẻ Đảm Bảo Tốt Nhất

Giải Thể Công Ty Dịch Vụ Trọn Gói Giá Rẻ Đảm Bảo Tốt Nhất, Đây được hiểu là hành vi pháp lý để kết thúc vòng đời của một công ty kể từ thời điểm thành lập. Đa số, không ai muốn chấm dứt đứa con “tinh thần” mà mình tâm huyết để gây dựng, tuy nhiên khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả (đặc biệt trong 02 năm trở lại đây, do ảnh hưởng nền kinh tế thế giới nói chung do đại dịch Covid 19), hoặc do bất đồng, mâu thuẫn từ cổ đông, người góp vốn trong doanh nghiệp, hoặc do chủ sở hữu thay đổi định hướng kinh doanh…vv… thì giải thể công ty là một phương án phù hợp nhất. Bởi khi giải thể, chủ sở hữu sẽ không còn những gánh nặng về báo cáo tài chính, báo cáo quý, gánh nặng về thuế khi công ty còn hoạt động.

Giải Thể Công Ty

Những Trường Hợp GIẢI THỂ CÔNG TY/DOANH NGHIỆP Theo Luật Doanh Nghiệp 2020.

Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.”

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp được hướng dẫn bởi Điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông Báo Giải Thể Công Ty.

Mẫu thông báo về việc giải thể công ty/ doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có mẫu:

TÊN DOANH NGHIỆP
———————————-
Số: ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————–
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc giải thể doanh nghiệp

    Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp:            /              /              Nơi cấp:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:
Quyết định giải thể số:   ngày      /              /
Lý do giải thể:

– Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

– Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

– Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) [1]

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

→ LƯU Ý: Mẫu thông báo chỉ áp dụng cho cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều Kiện Giải Thể Công Ty Hiện Nay.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc những cơ quan trọng tài.

Đây là quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan tới công ty khi giải thể như người lao động, các chủ nợ.

Như vậy, giải thể công ty có 02 trường hợp là giải thể do nhu cầu của doanh nghiệp hoặc bắt buộc giải thể công ty.

Các Bước Giải Thể Công Ty ( Hướng Dẫn Chi Tiết ) Đơn Vị Phamlaw.com.

Dịch vụ giải thể công ty/ doanh nghiệp nhanh gọn

Gọi ngay: [Hà Nội] 097.393.8866 ( LS. Phạm Thùy Dung ).

BƯỚC 1️⃣ : Tiếp nhận và khai thác mọi thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ điều chuyên viên luật đến cty để tiếp nhận yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc xoay quanh vấn đề như:

 • Giải thích trường hợp giải thể mà công ty đang gặp là: tự nguyện hay bị ép buộc.
 • Tư vấn quy trình gửi giấy tờ, thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân liên quan như: bên chủ nợ, các cổ đông, người lao động,..
 • Đưa ra lời khuyên về cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hay Quyết định của chủ sở hữu công ty về vấn đề giải thể.
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Phạm Law cũng được nhận tư vấn về cách thức tiến hành đóng băng tài khoản ngân hàng.

BƯỚC 2️⃣: Gửi công văn đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp đề nghị được quyết toán và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

BƯỚC 3️⃣: Sau khi thực hiện xong hết tất cả các nghĩa vụ tài chính, người đại diện theo pháp luật phải gửi bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

BƯỚC 4️⃣: Trả kết quả. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục và có kết quả, PhạmLaw sẽ gửi trả khách hàng giấy chứng nhận giải thể đồng thời thanh lý những dịch vụ.

Chi Tiết Hồ Sơ Giải Thế CTY Gồm Có Những Gì?.

Theo hướng dẫn tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thì hồ sơ giải thể công ty cần có giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Thông báo về giải thể công ty, doanh nghiệp.
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể công ty.
 • Danh sách người lao động hiện có, quyền lợi người lao động đã được giải quyết xong.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế môn bài và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng công bố theo đúng quy định.
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế). Làm thủ tục giải thể tại cơ quan thuế gần nhất.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất.

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng thông báo về giải thể theo quy định.
 • Biên bản họp và quyết định của các đồng chủ sở hữu (Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp) về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách người lao động trong công ty và các khoản về quyền lợi của người lao động đã được giải quyết (nếu có).
 • Danh sách các chủ nợ và nghĩa vụ tài chính đã thanh toán đầy đủ, bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế và nộp bảo hiểm xã hội.
 • Giấy xác nhận về việc tất toán tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng quản lý (nếu chưa lập tài khoản thì cần có văn bản cam kết).
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế, xác nhận của cơ quan Công an về việc đã hủy con dấu của doanh nghiệp.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thế công ty và cam kết đã thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính.
 • Nếu công ty có chi nhánh cần nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty trước.

Những Thắc Mắc Thường Gặp Khi Sử Dụng Dịch Vụ Giải Thể Công Ty/ Doanh Nghiệp.

Giải Thể Công Ty Thì Hết Bao Nhiêu Tiền?.

Chi phí giải thể công ty tại Hà Nội và toàn quốc không có mức giá chung nhất định mà tùy thuộc vào quá trình hoạt động, số năm, tính phức tạp của mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với lợi ích tối đa, hiệu quả và chi phí thấp cho khách hàng.

Phí dịch vụ cho doanh nghiệp giải thể không phát sinh doanh thu các quận nội thành Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường từ 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn đồng) đến 3.000.000 (ba triệu đồng chẵn).

Thẩm Quyền Giải Thể cho Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 , cơ quan có thẩm quyền trong giải thể:

 • Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ ra quyết định cuối cùng chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Giải Thể Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài FĐI

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài tương đối phức tạp. Trước khi tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp cần làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc chấm dứt hoạt động tại chi nhánh, cơ sở, văn phòng đại diện (nếu có) cần phải thực hiện đầu tiên, tiếp đến mới tiến hành giải thể cho công ty mẹ.

Công Ty Sẽ Được Giải Thể Trong Thời Gian Bao Lâu?.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định CTY giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của công ty sang tình trạng giải thể, ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể công ty.

Các Hoạt Động Bị Cấm Từ Khi Có Quyết Định Giải Thể.

Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể.

Nghiêm cấm người quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện hoạt động dưới đây:

Khoản “1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.”

Cách Thức Làm Thủ Tục Giải Thể Công Ty Ở Đâu?.

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội, có nhiều tổ chức đang cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Luật Phạm Law đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm giải thể cam kết sẽ mang lại dịch vụ giải thể công ty/ doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội chất lượng với các ưu đãi:

 • Thủ tục giải thể trong thời gian ngắn, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
 • Luôn dự phòng trước những vấn đề pháp lý có thể xảy ra cho khách hàng và tư vấn giải thể tốt.
 • Giải thể doanh nghiệp với phí dịch vụ giá rẻ, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí, tận tình và chu đáo, hỗ trợ mọi vấn đề liên quan tới giải thể doanh nghiệp.

Cam Kết Khi Dùng Dịch Vụ Giải Thể Tại Công ty Luật Phạm Law!!!.

👉 Là nơi chuyên về Luật, với hàng nghìn các dự án, dịch vụ được cung cấp cam kết với vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực cung cấp Dịch Vụ Giải Thể Công Ty/ Doanh Nghiệp. Chắc chắn quý khách hàng sẽ nhận được sự yên tâm và hài lòng tuyệt đối.

👉 Đến với Công ty Luật Phạm Law, bới các hoạt động đã và đang “Tạo hành lang an toàn pháp lý”, “ phòng ngừa rủi ro”, và “Nâng cao nhận thức pháp luật” với sứ mệnh cao cả đem lại sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân của Việt Nam.

👉 Phamlaw còn có các Luật sư, chuyên viên pháp lý trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp được đào tạo chính quy, bài bản tại các cơ sở đào tạo luật danh tiếng trong và ngoài nước.

👉 Là nơi chuyên cung cấp, dịch vụ kiện tụng, tư vấn pháp luật với giá tốt tại Công ty Luật Phạm Law, cảm kết không chỗ nào giá tốt hơn, đảm bảo uy tín khi làm việc.

Phạm Law tin tưởng rằng, dịch vụ giải thể công ty của Phạm Law sẽ đem lại sự an toàn, hiệu quả và chi phí thấp cho khách hàng, để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí quý khách hàng gọi tổng đài 1900 6284, Để được hỗ trợ dịch vụ, gọi theo số hotline 097.393.8866 hoặc 091.611.0508 để được biết thêm thông tin chi tiết.