Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hiện nay, Việt Nam ghi nhận nhiều cách thức để doanh nghiệp có thể rút khỏi thị trường kinh doanh và giải thể là một trong những cách thức mà doanh nghiệp có thể sử dụng. Có rất nhiều nguyên nhân đi đến quyết định giải thể doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH 1 thành viên nói riêng. Bài viết dưới đây Luật Phamlaw sẽ cung cấp một số thông tin về quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên cho Quý khách hàng theo quy định pháp luật mới nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY LÀ GÌ?

Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp rất đa dạng, có thể xuất phát từ thu lợi nhuận không cao, công ty kinh doanh thua lỗ hoặc doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm pháp luật, mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp dẫn đến các chủ doanh nghiệp tự quyết định giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù giải thể với lý do gì thì doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi doanh nghiệp đó bảo đảm và thực sự thanh toán hết các khoản nợ và thanh lý hết mọi hợp đồng đã ký kết. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp giải thể trước khi tiến hành chấm dứt sự tồn tại của mình trên thị trường, phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ phát sinh đối với người lao động, thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ phát sinh từ giao dịch với bên thứ ba.

Quyết định giải thể công ty được hiểu là việc các chủ thể có năng lực pháp luật thực hiện các hành vi pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2. ĐIỀU KIỆN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Theo quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020, Điều kiện đưa ra quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
  • Quyết định giải thể công ty tnhh 1 thành viên khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được tiến hành thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên (có thể tự nguyện hoặc bắt buộc từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền) khi đảm bảo đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài. Cũng theo luật Doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không bảo đảm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, thì không được phép chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể doanh nghiệp, mà phải thực hiện theo thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Một số vấn đề phát sinh thường gặp khi công ty tiến hành thủ tục giải thể là: Công ty dự kiến sẽ thanh toán hết nợ, nên tiến hành thủ tục giải thể, nhưng sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản, thì mới thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, trong trường hợp này cũng như trường hợp khác, trong trường hợp công ty không thanh toán đủ các khoản nợ, công ty hay các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn bản chấp nhận để được tiến hành giải thể doanh nghiệp.

3. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thứ nhất, Chủ thể thông qua quyết định:

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Thứ hai, Nội dung quyết định giải thể của doanh nghiệp phải có:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Để có thể tiến hành giải thể công ty TNHH 1 thành viên, trước hết công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải quyết định giải thể mà không có sự lựa chọn nào khác. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký quyết định giải thể doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020). Phương án thanh lý tài sản và trả nợ cũng như phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng cần phải được coi là nội dung quan trọng khi quyết định giải thể doanh nghiệp.

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Hiện tại Phamlaw đang triển khai dịch vụ thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác với thời gian nhanh gọn, linh động với chi phí ưu đãi thấp nhất thị trường, thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận: Nam định, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh v…v…Vui lòng liên hệ ngay Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được tư vấn miễn phí về thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo pháp luật hiện hành.