ai được hưởng thừa kế

Chị dâu có được hưởng di sản thừa kế?
Em xin có một vấn đề xin hỏi luật sư như sau! Ba mẹ em đã mất, để lại một căn nhà, không có di chúc, ba mẹ em có 5 người con 2 trai và 3 gái, toàn bộ