Bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục được 4 năm. Cuối tháng 8/2014 tôi nghỉ việc. Ngày 5/9 tôi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Tôi xin hỏi, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào?