bão lãnh là gì

Công ty mẹ công ty con và việc bảo lãnh
Kính chào các luật sư công ty luật Phạm Law Các luật sư trả lời giúp  của tôi như sau: –       Quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về loại hình công ty mẹ và công ty con?