biểu tình

Hạn chế bảo hiểm xã hội một lần-Đình công lớn chưa từng thấy
Tình hình biểu tình phản đối luật bảo hiểm xã hội mới ở khu công nghiệp Tân Tạo TP HCM ngày một căng thẳng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu bớt nóng. Lực lượng an ninh, công an đã được