Bồi thường thiệt hại hợp đồng

Xe máy đã bị mất gây tai nạn phải bồi thường không
Hỏi: Năm ngoái tôi có bị mất một chiếc xe máy. Cho đến hôm qua, tôi nhận được thông báo là xe của tôi bị công an giữ và gọi tôi lên giải quyết vì xe đó gây ra tai