Cấp đổi bằng lái xe khi mất hồ sơ gốc

Đổi bằng lái xe khi mất hồ sơ gốc
Hỏi: Các luật sư cho em hỏi, em bị mất hồ sơ gốc giấy phép lái xe bao gồm: Đơn dự thi, giấy chấm thi, phiếu điểm… thì có đổi được giấy phép lái xe không? Mong các luật sư