Cấp sổ lần đầu; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; sang nhượng sổ đỏ

Chuyển nhượng khi mất đăng ký kết hôn và không khớp số CMND
Chuyển nhượng khi mất đăng ký kết hôn và không khớp số CMND Mến chào luật sư Phamlaw, gia đình tôi có một mảnh đất ở huyện Thanh Trì, Hà Nội  đang muốn chuyển nhượng. Tuy nhiên, trong quá trình