cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều kiện và thủ tục mở cửa hiệu cầm đồ
Tôi muốn mở một cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Xin Luật sư tư vấn giúp các điều kiện và thủ tục cần thiết đề thành lập. Cảm ơn Luật sư! >>> Thủ tục làm visa Trả lời: