công ty

Quyết định điều chuyển lao động của công ty có đúng không?
Tóm tắt câu hỏi: Quyết định điều chuyển lao động của công ty có đúng không? Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi vào làm việc công ty X
Chấm dứt hợp đồng lao động khi công ty làm ăn thua lỗ
Tóm tắt câu hỏi: Chấm dứt hợp đồng lao động khi công ty làm ăn thua lỗ Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau: Công ty tôi tổ chức sản
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tóm tắt câu hỏi: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên Xin chào luật sư, tôi có thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp: Công ty tôi là công ty