đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền
Hỏi: Email: tuannguyen81@… Kính chào các luật sư, các luật sư cho tôi hỏi Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện nay người đại diện theo pháp luật của công ty (kiêm Giám Đốc)