đại diện thương mại

Nghĩa vụ của bên đại diện trong đại diện thương mại
Câu hỏi: Nghĩa vụ của bên đại diện trong đại diện thương mại Công ty tôi là công ty cổ phần, chuyên sản xuất các thiết bị điện tử nội địa bao gồm các mặt hàng: điện thoại di động,