đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật
Hỏi: Chào các luật sư, các luật sư cho tôi hỏi: Tôi là nhân viên làm việc với hợp đồng không thời hạn, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ làm không kịp báo trước được mà đưa đơn32