giao dịch dân sự

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng
Email: ngocmainguyen26@… Hỏi: Kính thưa các luật sư công ty tư vấn Luật Phạm Law. Mong các luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp của tôi như sau: Công ty của tôi thành lập năm 2011, (là công ty