giấy khai sinh

Thông tin trên CMND không khớp với giấy khai sinh
Tóm tắt câu hỏi: Thông tin trên CMND không khớp với giấy khai sinh Kính chào luật sư. Em năm nay 38 tuổi, ngày trước khi mẹ em đi đăng ký khai sinh cho em là ngày 25/10/1984. Đến khi