Hợp đồng cho thuê đất có phải công chứng không

Hợp đồng cho thuê đất có phải công chứng, chứng thực không?
Hợp đồng cho thuê đất có phải công chứng, chứng thực không? Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, gia đình tôi đang định thành lập hộ kinh doanh và gia đình tôi có thuê mảnh đất của nhà