hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục mở shop quần áo?
Hiện tại gia đình tôi muốn mở một cửa hàng quần áo (bán lẻ quần áo). Luật sư có thể tư vấn giúp, tôi có phải đăng ký kinh doanh không? Có phải lập công ty không? >>> Dịch vụ