hợp đồng lao động

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Các tranh chấp lao động tập thể đều có thể được giải quyết tại cơ sở theo trình tự thủ tục sau: – Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại
Hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn
Hỏi: Kính gửi các luật sư. Các luật sư cho tôi hỏi: Hiện tôi đang làm việc tại một công ty đến nay đã được 30 tháng, (hợp đồng ký 36 tháng).Sang năm tôi muốn được chuyển sang làm việc
Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật
Hỏi: Chào các luật sư, các luật sư cho tôi hỏi: Tôi là nhân viên làm việc với hợp đồng không thời hạn, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ làm không kịp báo trước được mà đưa đơn32