hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn
Hỏi: Kính gửi các luật sư. Các luật sư cho tôi hỏi: Hiện tôi đang làm việc tại một công ty đến nay đã được 30 tháng, (hợp đồng ký 36 tháng).Sang năm tôi muốn được chuyển sang làm việc