hợp đồng mua bán

Trình tự, thủ tục mua bán xe ô tô
Tóm tắt câu hỏi: Trình tự, thủ tục mua bán xe ô tô Xin chào Công ty Luật Phạm Law, hiện tôi đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe ô tô của người khác. Tôi có hộ khẩu