Kiện đòi lại tài sản

Đòi lại tài sản khi đã bán cho người khác
Kính gửi các luật sư công ty tư vấn luật Phạm Law. Tôi mong các luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi như sau: Tôi có mua lại 1 xe ô tô của anh A, là người quen