lao động nước ngoài

Thuê người nước ngoài làm Giám đốc điều hành tại công ty Việt Nam
Công ty tôi là công ty Cổ phần (100% vốn Việt Nam). Nay muốn thuê một người nước ngoài là Giám đốc điều hành. Xin luật sư tư vấn giúp cách thức, thủ tục để người nước ngoài này có