nghĩa vụ cấp dưỡng

Sau khi ly hôn thì phải cấp dưỡng cho con bao nhiêu?
Tóm tắt câu hỏi: Sau khi ly hôn thì phải cấp dưỡng cho con bao nhiêu? Tôi và vợ đang chuẩn bị ly hôn. Chúng tôi có một con chung năm nay gần 3 tuổi. Do con tôi còn bé