nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị xử lý như thế nào?
Tóm tắt câu hỏi: Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị xử lý như thế nào? Luật sư cho em hỏi về vấn đề sau: Em và người yêu đã có quan hệ trước hôn