Ngoại tình

Hiến Pháp Hàn Quốc bỏ tội ngoại tình
Theo thông tin mới nhất từ Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26-2-2015 bãi bỏ một điều luật có từ năm 1953, trong đó xem ngoại tình là phạm pháp và những người vi phạm có thể bị ngồi
Tội xâm phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng
Email: caohoanghanh.vn@… Kính gửi công ty luật Phạm Law, các luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này được không ạ? Vợ chồng tôi kết hôn năm 2010, gia đình chung sống cũng ấm êm hạnh phúc. Dạo gần