nhà chung cư

Thủ tục để người nước ngoài sở hữu nhà chung cư tại Việt Nam
Tóm tắt câu hỏi: Thủ tục để người nước ngoài sở hữu nhà chung cư tại Việt Nam Xin chào luật sư. Luật sư có thể tư vấn cho tôi quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề