Phút giây cuối cùng của tử tù trước giờ trả án

Câu chuyện về những tử tù
Trước khi thực hiện phạm tội hay chuẩn bị gây ra những đại án các bạn có biết giây phút này hay không? Từng khóc cùng tử tù Trong những năm làm Giám thị Trại tạm giam, tôi luôn tâm