Quy định của pháp luật về vốn điều lệ

Các quy định của pháp luật về vốn điều lệ
Các quy định của pháp luật về vốn điều lệ Chào luật sư, Luật sư cho tôi hỏi về các quy định vốn điều lệ cho một số loại hình công ty theo pháp luật hiện hành được hay không