quy định về luật lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (ĐPCDHĐLĐ) Email: thuthuy1980@…. Xin  được hỏi luật sư Phamlaw: Năm 2010, tôi làm việc ở công ty sản xuất gỗ với hợp đồng không xác định thời hạn. Tháng 8 năm 2015