tái định cư

Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình
Tóm tắt câu hỏi: Điều kiện và mức bồi thường khi thu hồi đất ở của hộ gia đình Xin chào luật sư. Luật sư tư vấn giúp tôi! Gia đình tôi có một miếng đất trên đó xây dựng