tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Quy định mới quan trọng về tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng
Ngày 31/12/2014 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Nghị định này có 4 chương và 67