thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên
Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên. Nay muốn thành lập một văn phòng đại diện thì thủ tục tiến hành như thế nào. Xin luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn Luật sư! Trả lời: (mang