thông báo tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào?
Công ty tôi thành lập năm 2010, đầu năm 2017 thì thông báo tạm ngừng hoạt động. Đến nay đã hơn 2 năm nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa tiếp tục hoạt động. Xin hỏi, việc tạm ngừng kinh doanh của
Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty
Công ty của tôi được thành lập 2 năm. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn nội bộ cũng kinh doanh không có lợi nhuận nên chúng tôi thống nhất tạm ngừng hoạt động một thời gian. Xin Luật sư