Thu hồi đất; thu hồi đất trái luật

Cưỡng chế thu hồi đất theo luật định
Câu hỏi: về cưỡng chế thu hồi đất theo luật định Xin chào quý luật sư phamlaw, chúng tôi có vài thắc mắc muốn nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư: Gia đình tôi năm 1989 được UBND huyện