thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty
Công ty của tôi được thành lập 2 năm. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn nội bộ cũng kinh doanh không có lợi nhuận nên chúng tôi thống nhất tạm ngừng hoạt động một thời gian. Xin Luật sư