thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào?
Công ty tôi thành lập năm 2010, đầu năm 2017 thì thông báo tạm ngừng hoạt động. Đến nay đã hơn 2 năm nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa tiếp tục hoạt động. Xin hỏi, việc tạm ngừng kinh doanh của