thủ tục thành lập công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên Hỏi: Kính gửi các luật sư công ty luật Phạm Law. Các luật sư cho hỏi trường hợp của tôi như sau: Tôi là chủ