Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Thủ tục mở công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Thủ tục mở công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Thưa Luật sư. Tôi muốn hỏi Luật Phamlaw về Thủ tục mở công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Xin luật sư