thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và góp vốn
Hỏi:  Gửi Pham Law ! Bên mình muốn hỏi một số thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị trong các trường hợp sau: 1. Thành lập công ty cổ phần 2. Thành lập công ty TNHH 3. Hợp đồng góp