thuế

Cấm xuất cảnh do doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Tóm tắt câu hỏi về: Cấm xuất cảnh do doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế Chào luật sư, tôi có yêu cầu muốn nhờ luật sư tư vấn giúp: Ngày 26/06/2017 tôi có ra sân bay