tranh chấp

Giải quyết tranh chấp khi cho mượn đất
Tóm tắt câu hỏi: Giải quyết tranh chấp khi cho mượn đất Chào luật sư, luật sư cho em hỏi: Năm 2000 do nhà em khó khăn, cô em có cho gia đình em sử dụng mảnh đất xây nhà