Trợ cấp thôi việc

Sa thải mà không trợ cấp thôi việc là đúng hay sai?
Tóm tắt câu hỏi: Sa thải mà không trợ cấp thôi việc là đúng hay sai? Tháng 5/2021, tôi vào làm việc tại công ty Y (công ty 100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại quận 1, Thành phố
Trợ cấp thôi việc khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng
Trợ cấp thôi việc khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng Câu hỏi tư vấn: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp từ tháng 5.2003 đến nay là tháng 7.2020 theo hợp đồng lao động vô thời