Ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự Việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự nói chung và người đại diện theo ủy quyền nói riêng trong tố tụng dân sự có ý
Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới
Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới Trên thực tế hiện nay, do nhu cầu của từng cá nhân, tổ chức, khi họ là chủ thể có thẩm quyền có những quyền và nghĩa
Chấm dứt ủy quyền về đất đai khi người ủy quyền chết
Tóm tắt câu hỏi: Chấm dứt ủy quyền về đất đai khi người ủy quyền chết Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp: Ông A là bà con họ hàng xa với tôi, ông
Đại diện theo ủy quyền
Hỏi: Email: tuannguyen81@… Kính chào các luật sư, các luật sư cho tôi hỏi Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện nay người đại diện theo pháp luật của công ty (kiêm Giám Đốc)