xử lý vật chứng

Thời điểm nhận lại tài sản bị mất từ cơ quan công an
Tóm tắt câu hỏi: Thời điểm nhận lại tài sản bị mất từ cơ quan công an Xin chào quý công ty, tôi muốn hỏi: tôi có mất một chiếc xe máy tháng 12/2017 thì đến tháng 03/2018 thì Bên