xử phạt

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Tóm tắt câu hỏi về: Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất Xin chào công ty TNHH tư vấn PhamLaw, tôi có vướng mắc muốn nhờ các luật sư của công