Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty năm 2018

Tóm tắt câu hỏi về: Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty năm 2018

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư như sau: Năm 2015, tôi cùng 02 người bạn có góp vốn thành lập 01 công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới lao động. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, tôi muốn đăng ký bổ sung thêm ngành nghề “chuyển phát”. Vậy Luật sư PhamLaw có thể tư vấn giúp tôi trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty năm 2018
Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty năm 2018

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc của mình đến Bộ phận tư vấn và hỗ trợ dịch vụ của Phamlaw. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Ngành, nghề kinh doanh – một trong những nội dung mỗi cá nhân, tổ chức phải cân nhắc lựa chọn mỗi khi thành lập mới doanh nghiệp. Thế nhưng, ngành, nghề kinh doanh đăng ký tại thời điểm thành lập mới không thể nào đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Do vậy, Khoản 1, 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã khẳng định rằng, doanh nghiệp có quyền tự do, chự chủ trong việc lựa chọn ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cầm, cũng như chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Tuy nhiên, để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm, cũng như kiểm soát việc doanh nghiệp có kinh doanh đúng ngành, nghề mình đã đăng ký hay không? Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Ngành, nghề kinh doanh” là một trong những nội dung doanh nghiệp phải kê khai khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và khi có sự thay đổi liên quan đến “ngành, nghề kinh doanh” doanh nghiệp phải thông báo nội dung thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Cụ thể, Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

“1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”.

Từ quy định trên, cùng với những kinh nghiệm thực tế khi thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước, PhamLaw sẽ giúp quý Khách hệ thống trình tự, thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh bao gồm:

Thứ nhất, về hồ sơ thông báo

Quý Khách hàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thông báo gồm có:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần;
  • Bản sao Biên bản họp đối với Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh công ty hợp danh;
  • Giấy ủy quyền và CMND của người nộp hồ sơ (đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không tự mình thực hiện hồ sơ).

Lưu ý: Trong biên bản họp phải nêu rõ nội dung sửa đổi Điều lệ của công ty.

Thứ hai, về cách thức nộp hồ sơ

Quý Khách hành tiến hành nộp hồ sơ qua mạng tại website chính thức chung của Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh/thành phố: dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Sauk hi nộp hồ sơ qua mạng thành công, Hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi về địa chỉ email đăng ký tài khoản của quý Khách “Giấy biên nhận” hồ sơ.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc

Sau 03 ngày làm việc, Hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi email trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, quý Khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ bản giấy, tương ứng hồ sơ đã nộp qua mạng kèm theo “Giấy biên nhận” và “Thông báo hồ sơ hợp lệ” tại phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày.

Trường hợp hồ sơ cần phải bổ sung, quý Khách hàng tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung tư vấn Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty năm 2018. Quý Khách hàng có thể liên hệ đến số hotline: 097.393.8866 để được tư vấn về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp của PhamLaw với phí dịch vụ chỉ từ 500.000 đồng. Hoặc kết nối đến bộ phận tư vấn và hỗ trợ thủ tục hành chính 1900 của Công ty TNHH tư vấn PhamLaw để được hỗ trợ về thủ tục nếu quý Khách hàng còn băn khoăn. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!