Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc thành lập các chi nhánh ở ngoài phạm vi tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hành chính  theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:
– Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD (theo mẫu)
– Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
– Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD
– Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp:
– Thông báo địa điểm kinh doanh (theo mẫu)
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động trong lĩnh vực y, dược).

Lưu ý đối với người đứng đầu chi nhánh: Nếu cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Nếu cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Không viết tay vào các mẫu hồ sơ
b)Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (Không tính ngày nhận hồ sơ)

II/ Các bước thực hiện:

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ được hướng dẫn ở phần I rồi tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) tại phòng ĐKKD
– Phòng ĐKKD: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

III. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw

1. Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

–   Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;

–   Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;

–   Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết công việc: Từ 03 đến 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách hàng có thể liên hệ với tổng đài tư vấn các thủ tục hành chính khi muốn yêu cầu tư vấn hỗ trợ thủ tục, liên hệ với số hotline 097 393 8866 để được yêu cầu về dịch vụ.

——————-

Phòng tư vấn thủ tục hành chính công ty tư vấn Luật Phamlaw.