Tranh Tụng – Tái Thẩm

Tranh Tụng – Tái Thẩm

Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cần được sửa đổi trong Luật Tố tụng hành chính
Thứ nhất: Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính Quy định về việc phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tại khoản 1 Điều
Thủ tục GĐT, TT và thủ tục đặc biệt xem xét lại Quyết định của Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao
Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc
Thủ tục tái thẩm trong vụ án Dân sự
Thủ tục tái thẩm trong vụ án Dân sự 1. Bản chất của thủ tục tái thẩm trong vụ án dân sự Điều 351 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Tái thẩm là xét lại
Giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án tại Việt Nam
Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ việc dân sự. Do vậy, để có thể bảo vệ một cách tốt nhất các quyền
So sánh giữa giám đốc thẩm và tái thẩm
Phamlaw – So sánh giữa giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án dân sự Giống nhau: Đối tượng là những bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật trên thực tế buộc các chủ