Category: Góc nhìn

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Dân sự 2015

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Dân sự 2015

Đánh giá bài viết Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 chính thức thông...

Hồ sơ mẫu Vụ án kiện đòi tài sản

Hồ sơ mẫu: Vụ án kiện đòi tài sản

Đánh giá bài viết Hồ sơ mẫu cho bài kiểm tra thực hành dành cho các bạn luật sư tập sự tham khảo để...

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thực tiễn và lý luận

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thực tiễn và lý luận 5 (100%) 1 vote Thời hiệu truy cứu trách nhiệm...

Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự theo dự thảo mới

Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự theo dự thảo mới 4 (80%) 1 vote Bộ luật dân sự năm 2005  quy định chủ...

Giải mã "hành trình” tâm lý sát thủ máu lạnh sát hại người hàng loạt

Đánh giá bài viết Để làm rõ diễn biến tâm lý tội phạm của đối tượng Trần Văn Điểm, PV có cuộc trao...

Án hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế – Kinh nghiệm và thực tiễn

Đánh giá bài viết 1.      Thẩm quyền giải quyết của Tòa án                              Theo quy...

Căn cứ ra quyết định thi hành án và những bất cập

Đánh giá bài viết Căn cứ để đưa ra thi hành các bản án, quyết định dân sự là vấn đề quan trọng trong...

Từ bản án cho đến thi hành án-Lý luận và thực tiễn

Đánh giá bài viết Đánh giá quan điểm: “Bản án, quyết định của Toà án như là “bản vẽ” hay là “bài...

Bản án gốc-Bản án chính, những vấn đề trong lý luận và thực tiễn

Đánh giá bài viết Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 phần IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của...

Bản án hình sự sơ thẩm

Đánh giá bài viết Bản án hình sự sơ thẩm là phán quyết của Hội đồng xét xử, dựa trên kết quả tranh...