Góc nhìn

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Dân sự 2015

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 chính thức thông qua ngày 24/11/2015...

Hồ sơ mẫu Vụ án kiện đòi tài sản

Hồ sơ mẫu: Vụ án kiện đòi tài sản

Hồ sơ mẫu cho bài kiểm tra thực hành dành cho các bạn luật sư tập sự tham khảo để chuẩn bị bước vào kỳ...

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thực tiễn và lý luận

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó...

Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự theo dự thảo mới

Bộ luật dân sự năm 2005  quy định chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân, pháp nhân, và...

Giải mã "hành trình” tâm lý sát thủ máu lạnh sát hại người hàng loạt

Để làm rõ diễn biến tâm lý tội phạm của đối tượng Trần Văn Điểm, PV có cuộc trao đổi với nhà giáo,...

Án hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế – Kinh nghiệm và thực tiễn

1.      Thẩm quyền giải quyết của Tòa án                              Theo quy định tại Khoản 1...

Căn cứ ra quyết định thi hành án và những bất cập

Căn cứ để đưa ra thi hành các bản án, quyết định dân sự là vấn đề quan trọng trong quá trình thi hành án...

Từ bản án cho đến thi hành án-Lý luận và thực tiễn

Đánh giá quan điểm: “Bản án, quyết định của Toà án như là “bản vẽ” hay là “bài lý thuyết” mang tính...

Bản án gốc-Bản án chính, những vấn đề trong lý luận và thực tiễn

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 phần IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán...

Bản án hình sự sơ thẩm

Bản án hình sự sơ thẩm là phán quyết của Hội đồng xét xử, dựa trên kết quả tranh luận tại phiên tòa sơ...

Một số vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật có liên quan đến thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là một trong những chế định và nội dung quan trọng của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các quy...

Giao dịch bảo đảm có đối tượng là tài sản tương lai

THS. BÙI ĐỨC GIANG, Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC Giao dịch bảo đảm có đối tượng là tài sản...

Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp : Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn

THS. BÙI ĐỨC GIANG – Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC & NCS khoa Luật, Đại học Paris 2 Panthéon Assas,...

Một số vấn đề liên quan đến người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

NGUYỄN PHÚ ĐỨC Trong thực tiễn xét xử các vụ án dân sự thời gian gần đây, đã phát sinh một số tình...

Bàn về khó khăn, vướng mắc của Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Bàn về khó khăn, vướng mắc của Thông tư liên tịch số 14 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC...